Invulformulier voor
            Soos Cosy Up en / of Speelhonk de Instuif
                      voor het schooljaar 2023-2024
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon thuis (vast)
Telefoon ouder (mobiel)
Geboortedatum
Postcode
Jongen
Meisje
Emailadres (wordt uitsluitend gebruikt om info over de Soos of Instuif te sturen)
Vorig schooljaar was ik ook lid.
Let op:

Handtekening ouder/verzorger voor accoord
om bovenstaande gegevens te gebruiken  :
      .............................................

Zijn alle gegevens ingevuld ?
Druk dan deze pagina af en neem deze mee tijdens je eerste bezoek.
Sinds 25 mei 2018 is het AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.
Onderstaande persoonsgegevens worden uitsluitend intern in ons ledenbestand verwerkt en worden derhalve door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Onderstaande gegevens worden NIET via het internet verzonden!